Thursday, August 14, 2014

Isi kandungan folio Program Pembangunan Guru Baharu (PPGB)


SARANAN PENGISIAN MAKLUMAT DAN DOKUMEN DALAM FOLIO OLEH GURU BAHARU

                                                                                                                                   
1.0  BIODATA GURU BAHARU
1.1  Maklumat Diri
1.2  Pengalaman/kemahiran
1.3  Lampiran
i)             Salinan Surat Penempatan / Lantikan
ii)            Salinan Borang Pengesahan Melapor Diri
iii)           Salinan Borang Maklumat Diri
iv)           Salinan Sijil-sijil Akademik dan Ikhtisas


2.0  PROFIL SEKOLAH
2.1  Maklumat Asas Sekolah
2.2  Objektif Sekolah / Unit
2.3  Logo, Misi, Visi dan Piagam Sekolah
2.4  Carta Organisasi
2.5  Lampiran
i)             Pelan sekolah
ii)            Takwim Sekolah
iii)           Peraturan Sekolah
iv)           Lagu Sekolah
v)            Koleksi Dokumen Berkaitan


3.0  SENARAI JAWATAN DAN BIDANG TUGAS GURU BAHARU
3.1  Proses Kerja dan Carta Alir Sebagai Guru Mata Pelajaran
3.2  Senarai Semak Sebagai Guru Mata Pelajaran
3.3  Senarai Undang-undang Sebagai Guru Mata Pelajaran
3.4  Jawatan Kurikulum, Kokurikulum, Hal Ehwal Murid
3.4.1     Senarai Borang-borang yang digunakan
3.5  Norma Kerja (KPI) Guru Mata Pelajaran
3.6  Tugas-tugas Lain
3.7  Lampiran
i)             Carta Organisasi Panitia Mata Pelajaran, Kokurikulum dan Hal Ehwal Murid
ii)            Jadual Waktu Mengajar  / Jadual Aktiviti
  

4.0  LAPORAN FASA 1: ORIENTASI
4.1  Laporan Harian/Mingguan
4.2  Lampiran
i)             Bahan Edaran
ii)            Risalah/ Buku Program


5.0  LAPORAN AKTIVITI PEMENTORAN
5.1  Laporan Aktiviti/ Sesi Perjumpaan@Bimbingan/Program
5.2  Laporan Kajian Tindakan
5.3  Lampiran
i)             Bahan Edaran
ii)            Risalah/Buku Program


6.0  REFLEKSI DAN PENILAIAN PPGB
6.1  Refleksi Umum
6.2  Kekuatan/Kelemahan/Kekangan/Halangan/Isu-isu Berbangkit
            6.3 Cadangan


Wednesday, August 6, 2014

Faktor pertimbangan untuk pemilihan jenis haiwan kesayangan
Teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasanRekabentuk perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayanganPengurusan dan penjagaan harian haiwan kesayanganFaktor pertimbangan untuk pemilihan jenis haiwan dan ciri haiwan
Ciri ciri haiwan yang perlu diperhatikan semasa pemilihan